Farmaceutski tehničar

Farmaceutski tehničar je jedno od najpopularnijih i najtraženijih zanimanja. Razlozi za atraktivnost ovoga smera jesu da su mogućnosti zapošljavanja velike, iako gotovo svi učenici koji steknu diplomu farmaceutskog tehničara nastavljaju školovanje na fakultetima.

U okviru školovanja, učenici ovog smera stiču neophodna teorijska znanja i stručnu osposobljenost za rad farmaceutskih tehničara u uslovima apoteke, veletrgovine ili fabrike lekova.

Sve ovo je dopunjeno i obukom za primenu klasičnih i modernih farmaceutskih tehnika i postupaka koje se koriste u izradi, distribuciji i kontroli lekova i pomoćnih sredstava.

Farmaceutski tehničari obučavaju se da održavaju aparate, pribor i instrumente za izradu lekovitih preparata, da mere, pakuju i signiraju tipska pakovanja, da izvode farmaceutsko-tehnološke operacije pri izradi različitih oblika lekovitih preparata, da vrše prijem i smeštaj lekova i ostalih farmaceutskih preparata, da pripremaju sirovine u industrijskim pogonima za izradu lekovitih preparata, vođenje farmaceutske administracije.

Nastavni plan i program

Podeli