Fizioterapeutski tehničar

Fizioterapeuti pomažu bolesnim i povređenim osobama u povećanju pokretljivosti, ublažavanju bola, sprečavanju i ublažavanju trajnih posledica bolesti i povreda.

Vrlo važna osobina fizioterapeuta jeste strpljivost, jer se rezultati fizikalne terapije vide tek nakon marljivog i upornog rada sa pacijentom. Za obavljanje poslova fizioterapeuta nije potrebna posebna snaga, ali su važni izdržljivost i dobra kondicija.

Nakon završetka srednje škole stiče se naziv fizioterapeutski tehničar, a mogu se zaposliti u rehabilitacionim centrima, bolnicama, sportskim centrima itd. Fizioterapeutski tehničar uglavnom radi pod stručnim nadzorom višeg fizioterapeuta.

Stručni predmeti su: anatomija i fiziologija, latinski jezik, higijena sa zdravstvenim vaspitanjem, mikrobiologija sa epidemiologijom, patologija, psihologija, medicinska biohemija, farmakologija i osnove klininičke medicine, specijalna rehabilitacija i zdravstvena nega i rehabilitacija, fizikalna terapija, kineziologija, kineziterapija i osnove masaže.

Preuzmite NASTAVNI PLAN I PROGRAM – NOVI 2015

Ispitna pitanja

Podeli