Dokumentacija potrebna za upis

DOKUMENTA ZA UPIS UČENIKA (REDOVNO ŠKOLOVANJE)

1. Originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju

2. Izvod iz matične knjige rođenih – original

3. Lekarsko uverenje – potvrda o ispunjavanju zdravstvenih uslova ako su oni propisani za obrazovni profil za koji se učenik upisuje

 

DOKUMENTA ZA UPIS UČENIKA (VANREDNO ŠKOLOVANJE)

1. Overene fotokopije svedočanstava i diplome završene škole

2. Kopija lične karte (sa napisanim brojem mobilnog telefona)

3. Kopija izvoda iz matične knjige rođenih

4. Kopija matičnog lista venčanih (u slučaju promene prezimena)

 

Adresa:
Srednja škola Hipokrat
Save Kovačevića bb
36300 Novi Pazar
tel. 065 564 0641