Srednja škola “HIPOKRAT” Novi Pazar – O školi

 

– Prva privatna srednja ekonomska i medicinska škola u Novom Pazaru, počela sa radom 2013. godine, koja u potpunosti ispunjava sve normative predviđene zakonom i propisima donetim od strane Ministarstva obrazovanja

– Nov školski objekat ukupne površine preko 1000m2, 7 učionica i kabineta opremljena najsavremenijom opremom u skladu sa važećim standardima i normativima, 4 kancelarije, otvoren sportski teren, 10 parking mesta i 1.000m2 uređenog školskog dvorišta za odmor i razonodu učenika škole.

– Potpisani ugovori sa zdravstvenim ustanovama, preduzećima i organizacijma iz Novog Pazara, gde će budući učenici sticati praktična znanja i veštine.

– Za sve obrazovne profile škola je akreditovana, a diploma je priznata u zemljama Evropske unije.

– Rad u malim odeljenjima do 15 učenika, mogućnost individualnog pristupa učeniku čime se postiže izgrađivanje i razvoj lične motivacije kod učenika kao osnove za postizanje rezultata primerenih mogućnostima učenika ponaosob

– Posebne pogodnosti za sportiste i slične kategorije potencijalnih polaznika škole

– Obezbeđujemo profesionalnu praksu i praktičnu nastavu

– Kvalitetani i iskusni kadrovi

– Služba obezbeđenja i video nadzor

– Učešće u projektima

– Učešće na školskim sportskim i stručnim takmičenjima, manifestacijama i skupovima

– Edukativne radionice

– Individualan rad i modularan pristup

– Praćenje evropskih i svetskih trendova u obrazovanju

– Uprava i odeljenske starešine poseban akcenat stavljaju na saradnju, redovnu komunikaciju i pravovremeno informisanje roditelja o svemu što je bitno za svakog učenika

 

AKREDITACIJA ŠKOLE – Rešenje Ministarstva za obrazovanje
 

Gde se nalazimo

Škola radi u novom školskom objektu, površine preko 1000m2, sa sportskim terenom, 6 učionica i kabineta opremljenih najsavremenijom opremom u skladu sa važećim standardima i normativima, 4 kancelarije, 10 parking mesta i 2.000m2 uređenog školskog dvorišta za odmor i razonodu učenika škole. Škola se nalazi u ulici Save Kovačevića bb, iz pravca Raške na ulazu u Novi Pazar, iznad AMS.

KONTAKT:

Save Kovačevića BB
36300 Novi Pazar

Kontakt osoba:
Nermina Hamidović
Milan Džarić

TELEFON (fax):                                  MOBILNI:

020/311-037                                       060/5640-641
020/332-400                                       065/5640-641
.

Svakog radnog dana od 7:00h do 20:00h
Subotom od 8:00h do 13:00h

mailoffice@skolahipokrat.edu.rs