Obveštenje za roditelje

Obveštenje za roditelje

Srednja škola “Hipokrat” obaveštava roditelje, odnosno zakonske zastupnike učenika koji se upisuju u prvi razred školske 2019/2020 godine da nisu u obavezi da prilikom upisa prilože dokumenta: izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o prijavi prebivališta.

Škola i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvom unutrašnjih poslova obezbediti da se navedeni dokumenti pribavljaju elektronskim putem.

Uprava škole

Leave a comment